2018a01.png
2018a02.png
2018a03.png
2018a04.png
誰在線上
4人線上 (2人在瀏覽體育會公告)

會員: 0
訪客: 4

更多…

106年冬山鄉鄉長盃籃球錦標規程及以報名隊伍公告

限報12隊請有興趣鄉民把握報名時間

第一階段報名收件順序

1.   冬山球會B

2.   我愛夏天

3.   再來啊

4.   放水不隊

5.   LTSP

6.   TUNA

7.   TD

  • 1) 106冬山鄉鄉長盃籃球錦標賽競賽規程.docx