2018a01.png
2018a02.png
2018a03.png
2018a04.png
誰在線上
4人線上 (2人在瀏覽體育會公告)

會員: 0
訪客: 4

更多…

106年冬山鄉鄉長盃籃球錦標賽

​第一階段已額滿

​請儘快完成第二階段報名如逾期或審查未通過者由順序第十三隊遞補之

第一階段報名收件順序

1.   冬山球會B

2.   我愛夏天

3.   再來啊

4.   放水不隊

5.   LTSP

6.   TUNA

7.   TD

8.   若輕人文旅館

9.   震東

10.  邦菲特

11.  冬山球會A

12.  紅磚屋民宿

13.  全富水產